sâmbătă, 31 martie 2012

Perceptia de la distanţă...este posibila?Percepţia de la distantă (RS) reprezintă utilizarea RV (Remote Viewing = Vederea de la distanta) pentru a te introduce în creierul unei alte persoane. Această tehnologie a fost dezvoltată de ruşi, care au făcut din RS o adevărată artă. In vest, în cercurile militare se foloseşte pentru aceasta termenul de ESP.
          RS poate fi gândită ca o ascuţire  a RV pentru a extinde domeniul său, ajungând la înglobarea telepatiei astfel ca scanarea minţii altor persoane să poată fi realizată. Ruşii au descoperit cum să antreneze un al treilea telepat pentru a asculta o conversaţie telepatică privată între alţi doi telepaţi. Americanii au utilizat această tehnologie nu numai pentru a interoga ruşi cu funcţii înalte, dar au scanat şi minţile celor suspecţi a fi spioni ruşi în timpul Războiului Rece.


       Scanarea telepatică a altor persoane are la bază ca într-o primă etapă să se realizeze RV pe această persoană, în RS, se scanează obiectivul prin proiectarea câmpului biofizic folosit pentru RV. Psi-operatorul învaţă să plaseze câmpul biofizic lângă cel al obiectivului. Astfel, câmpul biofizic propriu poate interacţiona cu corpul biofizic nedezvoltat al obiectivului. Prin acordarea corpului biofizic al spionului psihic cu cel al obiectivului, primul lucru care se percepe este emoţia, în timpul antrenării telepatului, conştientul telepatic-empatic este unul din cele mai uşoare lucruri care se învaţă. Stările emoţionale răsună prin fabrica câmpurilor biofizice ele persoanelor. Chiar în timpul zilei, noi recepţionăm emanaţiile emoţionale ale persoanelor din jurul nostru.
       Dezvoltările telepatice ale acestui instinct natural sunt primii paşi în antrenamentul telepatic. Pavel Naumov a prezentat la Radio Moscova o serie de metode pentru antrenarea abilităţilor telepatice. Numeroase articole elaborate în SUA demonstrează interesul CIA şi DIA pentru protecţia persoanelor de top americane în faţa ameninţărilor de scanare psihică. Un expert parapsiholog sovietic, profesorul Vasiliev, este citat atunci când afirmă:  „nu de puţine ori s-a întâmplat în istoria descoperirilor ştiinţifice că stabilirea unor noi legi sau a unor noi fapte a fost inexplicabilă prin ceea ce deja se cunoştea în domeniu”.

           Dezvoltarea câmpului RV biofizic permite psi-operatorului să înceapă să scaneze ideile conţinute în câmpul biofizic al obiectivului (psyche şi mintea). Câmpul biofizic „se luminează" cu gândurile care trec prin mintea obiectivului. Telepaţii pot recepţiona aceste gânduri prin contopirea corpului biofizic cu cel al obiectivului şi transmiterea informaţiei care există în câmpul biofizic al obiectivului. Procesele acestea sunt de natură cuantică, astfel că ele au un grad mare de acurateţe. O idee clară asupra a ceea ce gândeşte obiectivul se poate obţine prin utilizarea metodelor ruseşti de scanare. RS hipnotic apare să ofere o mai mare acurateţe a scanării.
           Odată ce informaţia a fost recepţionată, câmpul biofizic al telepatului poate apoi să o download-eze şi să înceapă citirea informaţiei care a fost obţinută din creierul obiectivului. Astfel pot fi citite gândurile unei persoane. Dezvoltarea graduală a acestui proces permite telepatului să devină mai precis în citirea minţii obiectivului. Deoarece câmpurile biofizice RV pot călători instantaneu între obiectiv şi telepat, acest proces poate continua într-un flux continuu. 
           Corpul biofizic al spionului psihic telepat se deplasează spre câmpul biofizic al obiectivului, încarcă gândurile pe care Ie găseşte acolo, apoi se reîntoarce în corpul telepatului. Se download-ează informaţia în creierul telepatului, apoi se reîntoarce la obiectiv pentru a continua procesul. Acest proces „dute-vino" se poate desfăşura cu o viteză aşa de mare, încât apare o continuitate a inputului telepatic la operatorul ESP bine antrenat. 

           Telepatia devine ceva mai dificilă când se execută cu obiective din străinătate care vorbesc o altă limbă. Acest obstacol se poate depăşi de către telepaţii experimentaţi, făcându-se apel la limbajul seminal arhetipal, pe care telepatul poate învăţa să-l înţeleagă din mintea străinului. Se reduce însă acurateţea, dar, repetând de mai multe ori acest exerciţiu, se pot obţine fluxuri de informaţii care se pot înţelege.Sistemul militar rus a dezvoltat această tehnologie pe care au perfecţionat-o neîncetat.

        Sursa: Emil Strainu - Spionajul psihotronic si campul de lupta mental
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...